Veel gestelde vragen

 • Een intern is pas definitief ingeschreven in het internaat na ondertekening voor akkoord van het inschrijvingsformulier, en dit door zowel de intern als de ouders. Hierin verklaren zowel de intern als de ouders zich akkoord met het internaatsreglement.

  Inschrijven voor het nieuwe schooljaar kan vanaf 6 mei 2017..

  De inschrijving in het internaat is geldig voor één schooljaar. Wie het internaat vroeger verlaat, vraagt eerst een persoonlijk gesprek met de internaatbeheerder.

  De inschrijving wordt jaarlijks vernieuwd door ondertekening van een nieuw inschrijvingsformulier.

  Bij manifeste en opzettelijke tekortkoming van ouders op het vlak van hun financiële verplichtingen tegenover het internaat, zal de inschrijving niet verlengd worden.

  Wanneer de intern de leefregels herhaaldelijk overtreedt of een zware fout begaat tegenover het reglement wanneer hij de doelstellingen van het internaat in gevaar brengt, zal dit aan de ouders gemeld worden. Dit kan leiden tot onmiddellijke uitsluiting van het internaat of tot niet-verlenging van de inschrijving.

 • Een bezoek aan het internaat kan na een telefonische afspraak altijd geregeld worden. Bel +32 11 44 02 11.

 • Ja, dankzij de Vlaamse overheid kan het internaat gratis gesubsidieerde zuivelproducten aan de leerlingen verstrekken. Deze zuivelproducten worden aangekocht bij een erkende leverancier. De subisidiëring maakt deel uit van het Europees schoolmelkprogramma. Vanaf 1977 verstrekt de Europese gemeenschap immers subsidies voor de verdeling van melk en bepaalde zuivelproducten in onderwijsinstellingen met als expliciet doel de consumptie van melk door jongeren te bevorderen. Deze maatregel heeft dus al geruime tijd bijgedragen aan een gezonde voeding voor onze internen en het afzetten van zuivel.

 • Het internaat biedt heel wat mogelijkheden: gespreide betaling op maat van de mogelijkheden van het gezin, domiciliëring, zodat maandelijks automatisch een schijf betaald wordt,... Een afspraak om deze mogelijkheden te bespreken met de internaatbeheerder is altijd mogelijk na een telefonische afspraak.

 • Je meldt je best aan op de WICO-sollicitantenbank. Als je echt heel graag op ons internaat zou werken dan  kan je natuurlijk ook een brief en cv mailen naar info@internaat.wico.be met duidelijke vermelding dat het over een sollicitatie gaat.

 • De contactgegevens van de opvoeders worden bij het begin van het schooljaar aan al de internen bezorgd. U kunt best de opvoeder van uw kind contacteren om iets te bespreken.

  Voor problemen van financiële of administratieve aard neemt u contact op met de internaatbeheerder.

 • Op de website staat een ingevulde jaaragenda.

 • Voor de kinderen van de 1e graad : Dhr. J. Peeters

  Voor de kinderen van de 2e graad : Mevr. E. Zentjens

  Voor de kinderen van de 3e graad : Dhr. P. Wauben

   

 • De leerlingen die op zondagavond naar het internaat komen, moeten zich, samen met de ouders, komen aanmelden bij een van de opvoeders in de speelzaal van het internaat.

  Het internaat organiseert geen formele contactmomenten met de ouders van de internen. De contacten met de opvoeders verlopen eerder informeel. Dit kan bij voorkeur op zondagavond bij het binnenbrengen van de kinderen, wanneer de opvoeders in de speelzaal zijn. Op maandagmorgen is dit niet zo vanzelfsprekend omdat de opvoeders dan voor hun groep moeten zorgen.

  Voor specifieke problemen kan men best telefonisch een afspraak maken via het algemene telefoonnummer van het internaat (+32 11 44 02 11), dat bereikbaar is tijdens kantooruren. U kan altijd via het secretariaat van WICO Campus Salvator (+32 11 44 02 00) een boodschap doorgeven.

  Een maandelijks (voor de 1e graad zelfs een wekelijks) contact van de ouders met de opvoeders vinden wij een noodzakelijkheid. Wij beschouwen het als vanzelfsprekend dat de ouders op een uitnodiging van de opvoeders voor een oudercontact ingaan.

 • Algemeen nummer van het internaat: +32 11 44 02 11

   

  Dhr. J. Vrolix : +32 476 89 85 37

   

  Of via e-mail: info@internaat.wico.be

   

   

 • Vakantiedagen 2017-2018

  Pedagogische studiedag: vr 06-10-2017  
  Herfstvakantie: ma 30-10-2017 zo 05-11-2017
  Wapenstilstand: za 11-11-2017  
  Kerstvakantie: ma 25-12-2017 zo 07-01-2018
  Krokusvakantie: ma 12-02-2018 zo 18-02-2018
  Paasvakantie: ma 02-04-2018 zo 15-04-2018
  Paasmaandag ma 02-04-2018  
  Lokale vrije dag ma 30-04-2018  
  1 mei: di 01-05-2018  
  Hemelvaart: do 10-05-2018  
  Vrije dag: vr 11-05-2018  
  Pinkstermaandag: ma 21-05-2018