Veel gestelde vragen

 • Een intern is pas definitief ingeschreven in het internaat na ondertekening voor akkoord van het inschrijvingsformulier, en dit door zowel de (meerderjarige) intern als de ouders. Hierin verklaren zowel de intern als de ouders zich akkoord met het internaatsreglement.

  Inschrijven voor het nieuwe schooljaar kan vanaf 8 mei 2021..

  De inschrijving in het internaat is geldig voor één schooljaar. Wie het internaat vroeger verlaat, vraagt eerst een persoonlijk gesprek met de directie van het internaat.

  De inschrijving wordt jaarlijks vernieuwd door ondertekening van een nieuw inschrijvingsformulier.

  Bij manifeste en opzettelijke tekortkoming van ouders op het vlak van hun financiële verplichtingen tegenover het internaat, zal de inschrijving niet verlengd worden.

  Wanneer de intern de leefregels herhaaldelijk overtreedt of een zware fout begaat tegenover het reglement wanneer hij de doelstellingen van het internaat in gevaar brengt, zal dit aan de ouders gemeld worden. Dit kan leiden tot onmiddellijke uitsluiting van het internaat of tot niet-verlenging van de inschrijving.

 • Een bezoek aan het internaat kan na afspraak altijd geregeld worden.

   

  E-mail : internaat@wico.be.

   

  Bel +32 11 44 02 11

 • Het internaat biedt heel wat mogelijkheden: gespreide betaling op maat van de mogelijkheden van het gezin, domiciliëring, zodat maandelijks automatisch een schijf betaald wordt,... Een afspraak om deze mogelijkheden te bespreken met de directie van het internaat is altijd mogelijk na afspraak.

   

  tel. +32 11 44 02 11 of e-mail: internaat@wico.be.

 • Je meldt je best aan op de WICO-sollicitantenbank. Als je echt heel graag op ons internaat zou werken dan  kan je natuurlijk ook een brief en cv mailen naar internaat@wico.be met duidelijke vermelding dat het over een sollicitatie gaat.

 • De contactgegevens van de opvoeders worden bij het begin van het schooljaar aan al de internen bezorgd. U kunt best de opvoeder van uw kind contacteren om iets te bespreken.

  Voor problemen van financiële of administratieve aard neemt u contact op met de directie van het internaat.

   

  Tel. +32 11 44 02 11 of e-mail: internaat@wico.be.

 • Op de website staat een ingevulde jaaragenda. Bovendien sturen we maandelijks een nieuwsbrief naar alle ouders waarin we de activiteiten van de komende maand oplijsten. U vindt de voorbije nieuwsbrieven onder "Brieven aan ouders".

 • Voor de kinderen van de 1e graad : Dhr. J. Peeters of Mevr. L. Thoné

  Voor de kinderen van de 2e graad : Mevr. E. Zentjens

  Voor de kinderen van de 3e graad : Dhr. P. Wauben of Mevr. B. de Leeuw

   

 • De leerlingen die op zondagavond naar het internaat komen, moeten zich, samen met de ouders, komen aanmelden bij een van de opvoeders.

  Het internaat organiseert geen formele contactmomenten met de ouders van de internen. De contacten met de opvoeders verlopen eerder informeel. Dit kan bij voorkeur op zondagavond bij het binnenbrengen van de kinderen, wanneer de opvoeders aanwezig zijn. Op maandagmorgen is dit niet zo vanzelfsprekend omdat de opvoeders dan voor hun groep moeten zorgen.

  Voor specifieke problemen kan men best telefonisch een afspraak maken via het algemene telefoonnummer van het internaat (+32 11 44 02 11), dat bereikbaar is tijdens kantooruren. U kan altijd via het secretariaat van WICO campus Hamont (+32 11 44 02 00) een boodschap doorgeven.

  Tijdens internaatsuren kan u de opvoeders bereiken op het telefoonnummer +32 477 09 19 75.

  Een maandelijks (voor de 1e graad zelfs een wekelijks) contact van de ouders met de opvoeders vinden wij een noodzakelijkheid. Wij beschouwen het als vanzelfsprekend dat de ouders op een uitnodiging van de opvoeders voor een oudercontact ingaan.

 • Algemeen nummer van het internaat: +32 11 44 02 11 of +32 477 09 19 75

   

  Dhr. J. Vrolix (beheerder) : +32 476 89 85 37 (josvrolix@wico.be)

  Mevr. L. Thoné (beheerder): +32 472 77 49 02 (lieselottethone@wico.be)

   

  Of via e-mail: internaat@wico.be