Maandag, dinsdag, donderdag

07:00

Wektijd

07:15

Ontbijt

De leerlingen zorgen dat ze ten laatste om 7.30 uur in de eetzaal zijn. De leerlingen maken ook hun   lunchpakket voor ’s middags op school.

07:40

Vertrek van de internaatsbusjes naar school

07:45

De leerlingen van Salvator gaan terug naar de kamer om hun tanden te poetsen en hun kamer in orde te maken.

08:15

1e belsignaal

08:20

Begin van de lessen op Salvator

16:30

Einde van de lessen op Salvator

Vieruurtje in de speelzaal

17:00

Strenge studie in de studiezaal/op de kamer

  1. De leerlingen van het   B-leerjaar en van BVL worden vrijgesteld van deze studie.
  2. De leerlingen van de OV4-scholen volgen de studie op hun school.

 

18:00

Einde studie voor 1e graad

Avondeten en vrije tijd 1e graad

19:30

Kamermoment

20:00

20:30

Vrije tijd 1e graad

Vrije tijd 2e en 3e graad

21:00

Leerlingen 1e graad gaan naar boven

21:30

 

22:00

Bedtijd 1e graad

Leerlingen 2e en 3e graad gaan naar boven

Bedtijd 2e en 3e graad

 

Woensdag

 

Voor de dagindeling tot 11.55 uur: zie hierboven.

Al de leerlingen worden na het einde van de lessen terug naar het internaat gebracht met de busjes. De leerlingen van Provil ION volgen ook de woensdagmiddagstudie op school. Zij worden om 14 uur opgehaald.

12:00

Middageten

12:30

Vrije tijd

13:30

Studie voor 1e, 2e  en 3e graad (studie- & huiswerkbegeleiding)

14:30

Vrije tijd

De leerlingen van de 3e graad mogen gaan wandelen.

15:00

Internaatsactiviteiten

16:30

Vieruurtje in de speelzaal en vrije tijd tot 18 uur, daarna de gewone dagorde zoals op de andere   weekdagen

 

 

Op bepaalde woensdagen wordt er een “buitenactiviteit” georganiseerd (zie jaaragenda). De leerlingen kunnen dan een keuze maken uit verschillende mogelijkheden (film, bowlen, schaatsen, …). Deze activiteiten zijn verplicht. Het wandelen voor de 3e graad vervalt op die woensdagen. De dagorde wordt dan eventueel gewijzigd.

 

Vrijdag

 

Op vrijdag eindigen de lessen op Salvator om 15.40 uur. De leerlingen gaan dan naar huis. De leerlingen die les volgen op andere campussen kunnen nog terug naar het internaat komen om hun spullen op te halen. Zij worden door de internaatsbusjes opgehaald aan school. Het internaat is open tot 16.30 uur.

 

Zondag

 

Op zondag opent het internaat om 20.00 uur. De leerlingen kunnen terug komen tussen 20 uur en 21 uur. Enkele opvoeders zijn aanwezig voor informele contacten met de ouders.

 

Om 21.30 uur gaat iedereen naar zijn/haar kamer. Om 22 uur gaan de lichten overal uit.