Directie

Ann Broekx (annbroekx@wico.be)

   Directeur campus Salvator

 

Veerle Degraaf (veerledegraaf@wico.be)

   Adjunct-directeur campus Salvator

 

Jos Vrolix (josvrolix@wico.be)

   Beheerder WICO internaat

 

Lieselotte Thoné (lieselottethone@wico.be)

   Beheerder WICO internaat