In overeenstemming met de opdrachtverklaring van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen en met het WICO-charter streven we bij de opvoeding in internaatsverband naar de ontwikkeling van de hele persoon: hoofd, hart en handen.

Ons internaat, dat verbonden is aan WICO Campus Salvator, streeft dezelfde doelen na als die, welke beschreven zijn in het opvoedingsproject van de school. Maar waar de school eerder de nadruk legt op de intellectuele vorming, biedt het internaat vooral kansen om de jongeren op te voeden tot een persoonlijkheid voor zichzelf en voor anderen.

In het internaat willen we samen leven en samen werken met respect voor het unieke van elke persoon: zijn aanleg, zijn gevoelens, zijn wil, zijn karakter... We streven naar een vorming waarbij samenwerken in groep van groot belang is. In die zin roepen we iedereen op tot medeverantwoordelijkheid en nodigen we je uit om mee te bouwen aan een solidaire leefgemeenschap. We werken aan maatschappijvorming door inzet bij activiteiten, die deel uitmaken van het internaatsleven en we stellen ons maatschappijkritisch op door het weren van schijnwaarden en eigenbelang. In heel het internaatsleven dragen we zorg voor de beleving van evangelische waarden.